شناخت سطوح در دکوراسیون داخلی

درمعماری,خطوط بعنوان حدود سطوح مطرح میشوند.
هر سبک معماری از نظر فرم گویای یک محتوای ذهنی است.در طرح معماری بر حسب نوع آنچه که ساختمان بایستی بیان کننده آن باشد کمتر یا بیشتر از خطوط افقی و عمودی استفاده میشود.
پیت موندریان ارتباط بین خط راست و خط منحنی را چنین بیان میکند:
خط راست به معنی نمونه متکامل خط منحنی است
خط و سطح مکمل یکدیگرند تاکید بر یکی از اهمیت دیگری میکاهد و بلعکس.

 

 سطح صاف:

خط خمیده ای که دو سر آن به هم برسند محیط یک شکل را تشکیل میدهد. سطح در معماری نقشی کاملا بارز به عهده دارد,سطح به صورت دیوار و نما اغلب عنصر محدود کننده فضاست.معماری از هر نوع که باشد نیازمند سطوح وخطوطیست که این سطح را محدود کند.
سطوح افقی و عمودی وقتی باهم استفاده میشوند سطحی حمایت کننده و نیرویی جاذبه ای را به نمایش میگذارند.

 

 

خطوط عمودی و افقی

 

سطح خمیده:

برحسب نوع و جهت خمیدگی انواع مختلفی از سطوح مقعر یا محدب  و یا گنبدی شکل و غیره را شامل میشوند.
خمیدگی در سطح ایجاد تحرک میکند,گذشته از آن سطح خمیده در ارتباط نزدیک تری با فضای محاط(محیط ,محوطه) برخود قرار میگیرد.بر حسب این که سطح خمیده برجسته یا گود باشد,خود را درمقابل فضای محاط قرار میدهد یا آنرا در بر میگیرد,(پس زننده) بودن یا (دعوت کننده) بودن را القا میکند.
در حالت اول سطح خمیده نقش قالب را دارد و در حالت دوم نقش فضا را.
در مقایسه سطح مقعر و محدب بایستی گفت که سطح محدب نقش غالب را دارد یعنی اگر اجباری در انتخاب سطوح برای بیننده باشد,سطح محدب را انتخاب میکند.فرم مقعر جایگزین میشود و فرم محدب زمینه را تشکیل میده.

 

 

کاغذ دیواری

 

سطح دایره ای:

از همه طرف ارزشی همگن دارد.جهت مشخصی بخود نمیگیرد و دارای فرمی متعالی است,نه آغاز دارد نه پایان و بعنوان مظهر کمال و سادگی در رویاها دیده میشود.

 

بیضی:

دارای دو جهت است که یکی از آن دو غالب است.
در شکل بیضی تحرکیست که در دایره نیست.بیضی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که مجموع فواصل آنها از دو نقطه ثابت به یک اندازه مثبت ثابت باشد.

 

کره:

حد نهایت تقارن,کامل تری نوع نظم و بیشترین تنوع,همگی در یک کره, جمع اند دارای ساده ترین فرم و خطوط بیرونی آن دلپذیر میباشد و مستعد ترین است برای بازی با نورفرم ناب و اصیل ر برای نمایاندن هر نوع شکوه و جلال مناسب است.ز ویژگی های کره,بسته بودن ,جهت نداشتن و آرامش میباشد.

کاغذ دیواری 2020

 

مربع:

مثل دایره دارای ارزش نمادین میباشد و چهار گویای چهار جهت آسمان میباشد.مرب خمیس بسته,بیانگر ماده ساکن,سمبل مادیت و دارای سنگینی و سختیست,داشتن وزن و حدود مشخص و…با رنگ قرمز موافق است و وزن و تاریکی قرمز ,با زیبایی و سختی مربع برابری میکند.
کلیه شکل ها که دارای خطوط افقی و عمودی هستند,قابلیت تشبیه به مربع را دارد.

 

کاغذ دیواری با طرح مربع

 

 

منبع : https://decoshanel.com/

0 0 اخذ رای
دیدگاه ها
0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
نمایش تمام نظرات
سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید موجود نیست!
خرید را ادامه می دهم